Počítačový kurz Microsoft Teams

Počítačový kurz Microsoft Teams

V kurzu se seznámíte se základy práce s programem Microsoft Teams. Po jeho absolvování pro vás nebude problémem on-line komunikace s kolegy (žáky), plánování i organizace schůzek.

Počítačový kurz je určen všem, kteří potřebují pracovat vzdáleně, řešit on-line porady, vyučovat on-line. Zadávat úkoly či spolupracovat na sdílených dokumentech.

Osnova kurzu Microsoft Teams

  • Chat
  • Kalendář
  • Správa projektů a pracovních skupin
  • Příspěvky
  • Videokonference
  • Příprava na schůzku
  • Průběh schůzky - řízení, poznámky, záznam schůzky
  • Sdílení obrazovky
  • Činnosti po schůzce - prezenční listina, písemný záznam z jednání
  • Instalace dalších aplikací
Image placeholder

Občerstvení

Na všech počítačových kurzech podáváme výhradně kávu, čaj a další produkty pocházející z "férového" obchodu. Produkty Fair Trade jsou nabízeny samozřejmě ZDARMA.


Individuální kurzy = v kurzu pouze jeden účastník, možnost školení přímo v místě zákazníka

Skupinové kurzy = otevírají se při naplnění minimální kapacity 3 osob.

Firemní kurzy = na cenu se informujte na info@pocitacova-skola.com nebo volejte +420 777 158 531.